Jan Schiratzki

0733 58 33 71


19 års analyserfarenhet


Analytiker Stockholm Trippel

Frilans PR, analys

Analytiker Message Plus

TV-planerare Message Plus


Fil. Kand Marknadsföring,

Medie- och kommunikations-

vetenskap

Andreas Nilsson

0700 48 67 89


15 års analyserfarenhet


Projektledare Norstat

Projektledare Hermelin

Account Coordinator inom PR


Magister Statistik,

Civilekonom företagsekonomi